Marisha Rasi-Koskinen

Olen kirjailija ja psykologi. Olen julkaissut seitsemän teosta, joista viisi aikuisille ja kaksi nuorille sekä lisäksi kolumneja, esseitä ja novelleja. Teoksiani on kiitetty mm. Runeberg-, Tulenkantaja- ja Finlandia-palkinnoilla. Kirjoitan hahmottaakseni todellisuutta ja sen rakentumista. Työtäni ohjaa kiinnostus kirjallisuuden kielellisten ja rakenteellisten mahdollisuuksien tutkimiseen. Viihdyn rajapinnoilla. Jokainen teos on minulle vieras maa, jota en tunne ennen kuin olen kirjoittanut sen.

 

I am a writer and psychologist. I have published seven books, five for adults and two for young people, as well as columns, essays and short stories. My works have been awarded a number of recognitions, such as the Runeberg Prize, the Tulenkantaja – Fire Bearer Prize and the Finlandia Prize. I write to give shape to reality and its composition. My work is guided by an interest in exploring the linguistic and structural possibilities of literature. I enjoy interfaces. To me, every work is a foreign country, unknown until I’ve written it.

 

Back to top