Katarina Gäddnäs (f. 1970 på Åland, Finland) är författare, journalist och estradör. Hon har gett ut ett fem diktsamlingar, och en reportagebok om skärgårdssamhället Kökar. Vid sidan av det litterära arbetet är Gäddnäs en ofta anlitad konferencier och samtalsledare. Hon gör både uppläsningar och föreställningar. Hösten 2007 utkommer diktsamlingen Vitbok på Schildts förlag.